Chinh India Kids Film Festival 2008

................................................. ....................................................Pre School Jury........................................

1
Himanshi

2
Yunchong

3
Hasmeet

4
Kartika

5
Lovee

6
Shivi

7
Deepika

8
Shafiq

9
Chayanpreet

10
Simrat

11
Shouryaditya

12
Palak

13
Garima

14
Neeru Pawar

15
Lakshit

16
Jhalak

17
Jaita Kalra

18
Aashi Nagpal

19
Palak

20
Madhur

21
Jessica

22Khyati

23
Dhriti

24
Srishti

25
Geetika

26
Himani

27
Aproova

28
Ishween

29
Mehak

30
Shubhangi

31
Shaunaq

32
Kirti Sharma

33
Saumya

34
Aditi

35
Ishita

36
Divya

37
Nikhar

38
Aryan

39
Harsha

40
Saaniya Tanwar

41
Khushi

42
Simran

43
Chirag

44
Vaishnavi

45
Shruti

46
Shreya

47
Shivangi

48
Raghuraj

49
Vaishnavi


Prem


Galaxy


Shivam

 

 

  

 

 

 

Festival.............................................................Early Education Jury.....................................................Animation Jury

1
Vania, 5 yrs.

2
Puranjay, 4 yrs.

3
Rashika, 5 yrs.

4
Rukun, 5 yrs.

Raghu Raj, 5 yrs.

6
Gunika, 5 yrs.

7
Amritnoor, 6 yrs.

8
Sohani, 4 yrs.

9
Rishi Raj, 6 yrs.

10
Manpreet, 6 yrs.

11
Saiyam, 7 yrs.

12
Jaiditya, 5 yrs.

13
Shaleen, 4 yrs.

14
Ayushi, 5 yrs.

15
Umar, 3 yrs.

16
Kashish, 5 yrs.

17
Ananya, 5 yrs.

18
Anurag, 5 yrs.

19
Harsha, 6 yrs.

20
Shaurya, 5 yrs.

Urshita, 6 yrs.

Raghav, 5yrs.

5
Viepsa, 6 yrs.